Nadzieja umiera ostatnia

psychiatra w krakowie

Jak twierdzi psychiatra Kraków, statystyki badań prowadzonych w Ameryce są przerażające, wskazują bowiem, że rozwodem kończy się około jedna druga pierwszych małżeństw, sześćdziesiąt osiem procent drugich oraz 74 proc. trzecich. Zdaniem badaczy, zjawisko tak licznych kolejnych rozwodów tłumaczyć można poprzez poczucie porażki i wypalenie wywołujące uczucia zniechęcenia i frustracji. Osoby, które ponownie podjęły decyzję o ślubie zwykle robią to za szybko, nie zostawiając sobie czasu na to, by odzyskać swoje siły po rozstaniu lub przeanalizować swoje priorytety życiowe. Wchodzą wobec tego w następne małżeństwo, kierując się niewłaściwymi przesłankami i nie wyciągając niezbędnych wniosków z wcześniejszych błędów i doświadczeń, tym samym bezwiednie powielają sprawdzone, destrukcyjne scenariusze.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://www.psychiatria.org.pl/

Advertisements

Jak ocenić skuteczność psychoterapii?

Decydując się na podjęcie psychoterapii, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że terapeuta nie jest lekarzem. Dlatego również błędnym nastawianiem do psychoterapii jest oczekiwanie od terapeuty wystawienia konkretnej diagnozy naszych kłopotów i wypisania właściwej recepty na życie w szczęściu. Psychoterapia w krakowie to proces, podczas którego sami powinniśmy dojść do pewnych konkretnych wniosków oraz nauczyć się samodzielnie eliminować swoje problemy i oswajać towarzyszące nam fobie.

Psychoterapeuta podejmuje interwencję wyłącznie w sytuacjach, w których taka interwencja jest niezbędna, na przykład w sytuacji, gdy pacjent nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa, bądź też stanowi realne zagrożenie dla innych osób.

Licznych osobom decydującym się na rozpoczęcie psychoterapii wydaje się, że w czasie tych spotkań z terapeutą uzyskają one kilka konkretnych, gotowych rozwiązań, które efektywnie i szybko uporządkują jego życie i wprowadzą do niego ład i harmonię. Niestety, przekonanie takie jest nie dość, iż błędne, to jeszcze bardzo szkodliwe.

W terapii pracę nad sobą musimy wykonać sami, terapeuta czuwa wyłącznie nad jej przebiegiem. Terapeuta swoimi pytaniami oraz wypowiedziami kieruje pacjenta na właściwą ścieżkę poszukiwań i rozumowania, nie narzuca jednak konkretnej drogi dochodzenia do sedna problemu. To pacjent podejmuje wysiłek odkrywania swojego prawdziwego „ja”, terapeuta mu w tym tylko towarzyszy. Trochę wygląda to tak, jakby zapalano nam światła w kolejnych pomieszczeniach – to od nas w dużej mierze zależy to, co w nich zobaczymy i co z tym dalej zrobimy.

gabinet psychologiczny w krakowieWięcej informacji na ten temat dostępnych na tej stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria

Nadzieja na związek

psychiatra kraków

Przerażające dane statystyczne

Jak podkreśla psychiatra w Krakowie, dane statystyczne badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych są niepokojące, ponieważ wskazują, iż rozwodem kończy się (dodatkowe informacje tutaj) około jedna druga pierwszych małżeństw, sześćdziesiąt osiem procent drugich oraz 74 procent trzecich. Zdaniem badaczy, zjawisko tak wielu kolejnych rozwodów tłumaczyć można poprzez wypalenie i poczucie porażki wywołujące uczucia zniechęcenia i frustracji. Osoby, które ponownie podjęły decyzję o wstąpieniu w związek małżeński najczęściej robią to za szybko, nie dając sobie czasu na to, by podreperować siły po rozstaniu lub przeanalizować swoje priorytety życiowe. Wchodzą zatem w kolejne małżeństwo, kierując się nieodpowiednimi powodami oraz nie wyciągając niezbędnych wniosków z wcześniejszych błędów i doświadczeń, tym samym bezwiednie powielają sprawdzone, niszczące scenariusze.

Drugie, jak też następne małżeństwa, dają nam podstawy, aby wierzyć, że oto w naszym życiu zjawił się wreszcie człowiek bez skazy, na którego czekaliśmy przez całe nasze dotychczasowe życie. Niesłusznie zakładamy, iż we wcześniejszych wyborach, trafiliśmy na niewłaściwą osobę, która mimo naszych starań i najlepszych chęci, albo nas nie doceniała, albo okazywała się pod jakimś względem niedostatecznie dla nas dobra oraz niewystarczająca.

Czy psychoterapia jest skutecznym lekiem na całe zło?

Psychoterapia jest metodą leczenia obejmującą całe spektrum technik oraz metod służących leczeniu różnych chorób o podłożu i charakterze mentalnym. Psychoterapia w krakowie opiera się na zbiorowym lub indywidualnym kontakcie interpersonalnym.

psychoterapia Kraków charakteryzuje się zróżnicowaną efektywnością oraz oddziaływaniem w różnym stopniu, w zależności od cech osobniczych danego pacjenta i rodzaju zaburzeń, z jakimi się on zmaga. Można założyć, iż efektywność terapii w dużej mierze tkwi w możliwości skonsultowania własnych problemów z innym człowiekiem, a tym samym uzyskania obiektywnej i niezależnej opinii na własny temat. Świadomość taka prowadzi wprost do zrozumienia istoty problemu, a w dalszej kolejności do podjęcia właściwych kroków do walki z nim.

Pomoc w obrębie terapii psychologicznej może być niesiona zarówno poprzez psychoterapeutę, lub przez psychologów, pedagogów oraz innego rodzaju grupy terapeutyczne. O ile zatem w pierwszym przypadku mamy do czynienia z rzeczywistą terapią psychologiczną, to w drugim przypadku, z fachowego punktu widzenia mamy do czynienia z niesieniem wsparcia psychospołecznego.

Podjęcie decyzji o zwrócenie się o pomoc do psychoterapeuty dla większości z nas jest trudna. Nie każdy ma ponieważ łatwość mówienia o swoich problemach i kłopotach, z jakimi zmagają się w życiu codziennym. Każdy z nas posiada także silną potrzebę kreowania się na kogoś lepszego, niż jesteśmy w rzeczywistości, a więc podświadomego zafałszowywania obrazu na swój temat.

Niezwykle istotną kwestią jest także to, byśmy weryfikowali kwalifikacje terapeuty, do którego zgłaszamy się o pomoc. Niestety, w Polsce istnieje nadal duża grupa samozwańczych psychologów, różnego rodzaju wróżek, bioenergoterapeutów czy też innych entuzjastów domorosłej psychologii.

Czy komicy to psychotycy

Kabareciarze oraz komicy doprowadzają nas do śmiechu, ponieważ cechują się wysokim poziomem cech psychotycznych – zauważa psychiatra Kraków.

Jak pokazują badania, kreatywne elementy osobowości niezbędne do tworzenia oraz wymyślania żartów są niezwykle podobne do tych, które charakteryzują metody oraz style poznawcze osób cierpiących na zaburzenia takimi jak psychozy, a więc:

• chorujących na schizofrenię

• czy na dwubiegunową chorobę afektywną.

Jak podaje psychiatra Kraków (dodatkowe informacje na stronie: http://opoczynska-morasiewicz.pl/terapeuci/), przeprowadzono badania na grupie 500 komików z Wysp Brytyjskich, Stanów Zjednoczonych oraz Australii, podczas których poproszeni zostali oni o wypełnienie kwestionariuszy stosowanych dotychczas do oceny cech psychotycznych u ludzi zdrowych.

psychoterapia W kwestionariuszu takim znajdują się pytania między innymi oceniające skłonność do:

• dezorganizację poznawczą, czyli trudności ze skupieniem oraz efektywne rozpraszanie się,

• impulsywnego nonkonformizmu, czyli tendencji do antyspołecznych, impulsywnych zachowań.

• wiary w zjawiska paranormalne,

Po analizie wyników badań, okazało się, że wszystkich komików charakteryzowało większe nasilenie, przekraczające granicę normy, każdej z tych czterech cech.

Skuteczność psychoterapii

Decydując się na podjęcie psychoterapii, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że terapeuta nie jest lekarzem. Dlatego również błędnym nastawianiem do psychoterapii jest oczekiwanie od psychoterapeuty wystawienia konkretnej diagnozy naszych kłopotów i wypisania stosownej recepty na życie w szczęściu. Psychoterapia krakowska to proces, podczas którego sami powinniśmy dojść do pewnych konkretnych wniosków oraz nauczyć się samodzielnie eliminować swoje problemy oraz oswajać towarzyszące nam lęki.

To, co powie nam terapeuta w procesie psychoterapii, lub to, do czego wspólnie będziemy z nim dochodzić, ma na celu tylko wprowadzenie porządku do naszych myśli, obaw i uczuć. Ma nas zachęcić oraz wesprzeć do podejmowania wysiłku pracy nad sobą oraz naszym światem wewnętrznym. Rolą terapeuty jest także swoista asekuracja pacjenta, tak by jego odkrywanie siebie przebiegało w dobrym kierunku oraz oczekiwanej formie.

Psychoterapia w krakowie nie daje i nie narzuca konkretnych rozwiązań. psychoterapia Kraków to nie zestaw magicznych receptur i przepisów według których powinniśmy postępować w danej sytuacji. W praktyce ponieważ każda sytuacja jest inna i powiązana jest z innymi czynnikami, tak zatem nie ma możliwości stworzenia zbioru cudownych rad, wbrew temu, co można czasami wyczytać w różnego rodzaju dostępnych na rynku księgarskim poradnikach.

Wielu osobom decydującym się na rozpoczęcie psychoterapii wydaje się, iż podczas tych spotkań z psychoterapeutą uzyskają one kilka konkretnych, gotowych rozwiązań, które skutecznie i szybko uporządkują jego życie oraz wprowadzą do niego ład i harmonię. Niestety, przekonanie takie jest nie dość, że błędne, to jeszcze bardzo szkodliwe.

W terapii psychologicznej pracę nad sobą musimy wykonać sami, terapeuta czuwa jedynie nad jej przebiegiem. Terapeuta swoimi pytaniami i wypowiedziami nakierowuje pacjenta na właściwy tor poszukiwań i rozumowania, nie narzuca jednak konkretnej drogi dochodzenia do sedna problemu. To pacjent podejmuje wysiłek odkrywania swojego prawdziwego „ja”, terapeuta mu w tym wyłącznie towarzyszy. Trochę wygląda to tak, jakby zapalano nam światła w kolejnych pomieszczeniach – to od nas w dużej mierze zależy to, co w nich zobaczymy oraz co z tym dalej zrobimy.

Elektrostymulacja przezczaszkowa

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym, stosowana jest już do celów komercyjnych – donosi psychiatra Kraków (więcej informacji na tej stronie). Przepuszczanie prądu stałego charakteryzującego się niewielkim natężeniem, zyskało w ostatnim czasie spore zainteresowanie ze strony psychiatrów klinicznych i lekarzy neurologów (szczegóły pod tym adresem: http://www.ptnd.pl/).

Badania te zainteresowały licznych producentów, dopatrujących się w tym odkryciu szansy na duże zyski. Co ciekawe, na witrynie jednej spółki handlowej, znaleźć można zdjęcia ludzi w różnym wieku z zestawami do podkręcania mózgu.

Pytanie tylko, lub jest to bezpieczne i czy aby taki komercyjny, niekontrolowany użytek nie przyniesie więcej szkody niż pożytku osobom, które zdecydują się na taką stymulację.

Dodatkowe informacje na ten temat dostępne na tej stronie: http://www.depresja.org/

Zachowanie populacji a klimat

Zaskoczył mnie niedawno znajomy psychiatra z krakowa, opowiadając o wyczytanym w jednym z czasopism branżowych informacjach o wpływie klimatu na zachowanie ludzi na ziemi. Naukowiec, który opublikował te informacje, przeprowadził dokładną analizę prac z różnorodnych dziedzin nauki:

• psychologii,

kryminologii,

• historii,

• ekonomiki,

• geografii,

• archeologii,

Na podstawie wykonanych, badacz ten doszedł do przekonania, iż w najróżniejszych miejscach na naszej planecie i w różnych okresach historycznych, istnieje pewna prawidłowość dotycząca zmian klimatu oraz zachowań populacji.

gabinet psychiatryczny krakówWięcej informacji na temat kwestii opisanych w tym artykule można znaleźć pod tym adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia

Pomoc dla ofiar przemocy psychicznej

Spotkałam się dzisiaj z koleżankami. Doszło do tego całkiem niespodziewanie, można by rzec, iż całkowicie spontanicznie. Z założenia miało to być dla mnie przyjemne, wesołe oraz odstresowujące spotkanie, w rzeczywistości po raz kolejny uświadomiłam sobie jak niezwykle jest mi potrzebna psychoterapia w krakowie. Zamiast bowiem śmiać się i żartować, właściwie mimochodem i zupełnie nieświadomie zeszłam w rozmowie na tematy kłopotów, z jakimi borykam się w swoim związku z drugą połową.

Ponieważ nie mam takich dochodów, aby móc pozwolić sobie na podjęcie kosztownej terapii u prywatnego psychoterapeuty, skierowały mnie do ośrodka interwencji kryzysowej (szczegóły tutaj), zlokalizowanego niedaleko od mojego miejsca zamieszkania. Wspomniany ośrodek jest nastawiony na udzielanie wsparcia zwłaszcza ofiarom przemocy, więc z całą pewnością mogłabym uzyskać tam profesjonalne wsparcie. Nie ukrywam jednak, iż znając siebie – zrobię co tylko w mojej mocy, żeby odwlec rozpoczęcie takiej terapii.

Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie potrafię trzeźwo myśleć, trzymam się kurczowo swojego męża, mając złudną nadzieję, że się zmieni, że zrozumie jak bardzo mnie rani. Rozum podpowiada, że będzie tylko gorzej, jednak nadzieja, jak to nadzieja – umiera ostatnia.

Opowiedziałam trochę na temat problemów w swoich relacjach z partnerem i niełatwej relacji z partnerem. Dwie dziewczyny są zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej, szybko więc podchwyciły temat. Praca z ofiarami przemocy psychicznej oraz fizycznej jest dla nich chlebem powszednim, szybko postawiły zatem trafną diagnozę dotyczącą mojego stanu i tego, co dzieje się z moją rodziną. Słuchałam uważnie tego, co mówiły, nie mniej jednak cały czas dystansowałam się od tego. Zresztą, to ponoć także typowe, że wypieram swój problem. Próbuję go wszelkimi sposobami zagłuszyć, przekonując siebie, iż tak naprawdę jest to tylko mój wymysł, a nie realny problem, z którym w końcu trzeba się zmierzyć.

Oddałabym naprawdę wszystko za to, byśmy potrafili ze sobą dobrze oraz spokojnie żyć. Jestem sparaliżowana na samą myśl, iż to, w czym tkwię jest w praktyce iluzją i kompletnym złudzeniem.

Więcej materiałów na opisany temat jest dostępnych na tej stronie: http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105806,12054195,Zaburzenia_afektywne_dwubiegunowe___zycie_na_emocjonalnej.html

Jak bezpiecznie stosować antyoksydanty

Czekając ostatnio w poczekalni aż przyjmie mnie w swoim gabinecie psychiatra z krakowa, czytałam interesujący tekst w gazecie na temat przeciwutleniaczy. Napisane tam było, że antyoksydanty wcale nie muszą sprzyjać naszemu zdrowiu, a w niektórych przypadkach mogą wręcz przyczyniać się do rozwoju niektórych chorób.

Wyczytałam w tym artykule jednak, że przyjmowanie takich syntetycznych bomb witaminowych sprawia, iż w naszym ciele pojawia się dużo więcej przeciwutleniaczy, które służą neutralizacji wolnych rodników (więcej pod tym adresem).

Dodatkowe materiały na temat zagadnień poruszonych w tym wpisie można znaleźć na tej stronie: http://www.psychiatria.org.pl/