Psychoterapia skutecznym lekiem na wszystkie schorzenia?

Psychoterapia jest techniką terapeutyczną obejmującą szerokie spektrum technik oraz metod służących leczeniu różnych schorzeń o podłożu oraz charakterze psychologicznym. Psychoterapia w krakowie opiera się na grupowym lub też indywidualnym kontakcie interpersonalnym.

Tak jak nie chcielibyśmy trafić pod nóż rzekomego chirurga na stole operacyjnym, nie powierzajmy swoich problemów w ręce przypadkowych, nieprzygotowanych w tym celu osób. Efekty takich działań mogą być bowiem bardzo przykre i nie do naprawienia.

Pomoc w obrębie terapii psychologicznej może być niesiona zarówno przez psychoterapeutę, lub też przez psychologów, pedagogów i innego rodzaju grupy wsparcia. O ile więc w pierwszym przypadku mamy do czynienia z rzeczywistą terapią psychologiczną, to w drugim przypadku, z z punktu widzenia fachowców mamy do czynienia z niesieniem wsparcia psychospołecznego.

Psychoterapia krakowska cechuje się różną skutecznością i oddziaływaniem w różnym stopniu, w relacji od cech osobniczych danego pacjenta oraz rodzaju zaburzeń, z jakimi się on zmaga. Można uznać, że skuteczność terapii psychologicznej w dużej mierze tkwi w możliwości skonsultowania własnych problemów z innym człowiekiem, a tym samym uzyskania obiektywnej oraz niezależnej opinii na swój temat. Świadomość taka prowadzi wprost do zrozumienia istoty problemu, a w dalszej kolejności do podjęcia odpowiednich kroków do walki z nim.

Bardzo istotną kwestią jest również to, abyśmy sprawdzali kwalifikacje terapeuty, do którego zgłaszamy się o pomoc. Niestety, w naszym kraju istnieje nadal duża grupa samozwańczych psychologów, różnego rodzaju wróżek, bioenergoterapeutów czy też innych miłośników domorosłej psychologii.

Więcej materiałów na ten temat można znaleźć tutaj: http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105806,12054195,Zaburzenia_afektywne_dwubiegunowe___zycie_na_emocjonalnej.html

Advertisements

Przezczaszkowa stymulacja prądem

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym, wykorzystywana jest już do celów komercyjnych – donosi psychiatra Kraków. Puszczanie prądu stałego charakteryzującego się niewielkim natężeniem, zyskało ostatnimi czasy wielkie zainteresowanie ze strony psychiatrów klinicznych oraz lekarzy neurologów (więcej informacji tutaj).

Pytanie tylko, lub jest to bezpieczne oraz czy aby taki niekontrolowany, komercyjny użytek nie przyniesie więcej szkody niż pożytku osobom, które zdecydują się na taki zabieg elektrostymulacji.

Okazuje się bowiem, iż tak nieskomplikowany zabieg może znacznie zwiększać zdolności do uczenia się, liczenia czy też wspierać rehabilitację u pacjentów po wszelkich, nawet poważnych uszkodzeniach mózgowia.

Więcej materiałów na temat kwestii opisanych w tym artykule można znaleźć tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia

Zaburzenia psychotyczne a komizm

Grupy kabaretowe i artyści komicy doprowadzają nas do śmiechu, ponieważ charakteryzuje ich wysoki poziom cech psychotycznych – zauważa psychiatra z Krakowa.

Jak pokazują badania, kreatywne elementy osobowości potrzebne do definiowania i wymyślania żartów są bardzo podobne do tych, które charakteryzują sposoby i style poznawcze osób cierpiących na zaburzenia takimi jak psychozy, a więc:

• cierpiących na schizofrenię

• bądź na dwubiegunową chorobę afektywną.

Jak podaje psychiatra Kraków, wykonano badania na grupie pięciuset komików z Wysp Brytyjskich, USA i Australii, podczas których poproszeni zostali oni o wypełnienie formularzy stosowanych do tej pory do oceny cech psychotycznych u osób zdrowych. W kwestionariuszu takim znajdują się pytania między innymi oceniające skłonność do:

• dezorganizację poznawczą, czyli problemy ze skupieniem oraz szybkie rozpraszanie się,

• nonkonformizmu impulsywnego, czyli tendencji do antyspołecznych, impulsywnych zachowań.

• wiary w zjawiska paranormalne,

anhedonii introwertycznej, czyli unikania intymności oraz cechy aspołeczne,

Po przeanalizowaniu wyników badań, okazało się, że wszystkich komików charakteryzowało większe nasilenie, przekraczające granicę normy, każdej z tych czterech cech.

Więcej informacji na temat kwestii poruszonych w tym artykule jest dostępnych na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria

Niebezpieczne przeciwutleniacze

Czekając ostatnio w poczekalni aż przyjmie mnie w swoim gabinecie psychiatra z krakowa, czytałam ciekawy artykuł w gazecie na temat przeciwutleniaczy. Napisane tam było, iż przeciwutleniacze nie muszą sprzyjać zdrowiu, a w pewnych przypadkach mogą wręcz przyspieszać rozwój niektórych chorób.

Wyczytałam w tym artykule jednak, iż przyjmowanie takich syntetycznych bomb witaminowych powoduje, iż w naszym organizmie pojawia się dużo więcej antyoksydantów, które mają na celu neutralizację wolnych rodników.

Eksperci przekonują jednak, że takie myślenie jest błędne, bowiem w niektórych przypadkach antyoksydanty mogą sprzyjać rozwojowi komórek nowotworowych (dodatkowe informacje pod tym adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rka_nowotworowa) w organizmie.

Prawie każdy codziennie połyka suplementy diety z witaminami celem wzmocnienia swojej odporności, ochrony przed niedoborami oraz najróżniejszymi schorzeniami.

psychiatra Sama wspomagam się takimi suplementami od lat.

Dodatkowe materiały dostępne na tej stronie WWW: http://www.psychiatria.org.pl/

Skuteczność psychoterapii

Decydując się na podjęcie psychoterapii, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że terapeuta nie jest lekarzem. Dlatego także błędnym nastawianiem do terapii psychologicznej jest oczekiwanie od psychoterapeuty wystawienia precyzyjnej diagnozy naszych kłopotów i wypisania stosownej recepty na życie w szczęściu. Psychoterapia krakowska to proces, podczas którego sami powinniśmy dojść do pewnych konkretnych wniosków i nauczyć się samodzielnie eliminować swoje problemy oraz oswajać towarzyszące nam lęki.

Psychoterapia krakowska nie daje oraz nie narzuca konkretnych rozwiązań. Psychoterapia w krakowie to nie zestaw magicznych receptur i przepisów według których powinniśmy postępować w danej sytuacji.

psychoterapia w krakowie W rzeczywistości ponieważ każda sytuacja jest inna oraz powiązana jest z innymi czynnikami, tak zatem nie ma możliwości stworzenia zbioru cudownych rad, wbrew temu, co można czasami przeczytać w różnego rodzaju dostępnych na rynku księgarskim poradnikach.

To, co powie nam terapeuta w procesie terapii, lub też to, do czego wspólnie będziemy z nim dochodzić, ma na celu jedynie wprowadzenie ładu do naszych myśli, obaw i uczuć. Ma nas zdopingować oraz wesprzeć do podejmowania wysiłku pracy nad sobą oraz naszym wewnętrznym światem. Rolą psychoterapeuty jest również swoista asekuracja pacjenta, tak żeby jego odkrywanie siebie przebiegało w dobrym kierunku i oczekiwanej formie.

Psychoterapeuta podejmuje interwencję jedynie w sytuacjach, w których taka interwencja jest niezbędna, na przykład w sytuacji, gdy pacjent nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa, bądź także stanowi realne zagrożenie dla innych osób.

W terapii pracę nad sobą musimy wykonać sami, terapeuta czuwa wyłącznie nad jej przebiegiem. Terapeuta swoimi pytaniami oraz wypowiedziami nakierowuje pacjenta na właściwą ścieżkę poszukiwań i rozumowania, nie narzuca jednak konkretnej drogi dochodzenia do sedna problemu. To pacjent podejmuje wysiłek odkrywania swojego prawdziwego „ja”, terapeuta mu w tym jedynie towarzyszy.

gabinet psychiatryczny kraków Trochę wygląda to tak, jakby zapalano nam światła w kolejnych pomieszczeniach – to od nas w dużej mierze zależy to, co w nich zobaczymy oraz co z tym dalej zrobimy.

Dodatkowe informacje na temat zagadnień opisanych w tym artykule dostępne na tej stronie WWW: http://www.depresja.org/

Terapia skutecznym lekarstwem na wszystkie schorzenia?

Psychoterapia jest metodą leczenia obejmującą całe spektrum technik oraz metod służących leczeniu różnych chorób o podłożu oraz charakterze mentalnym. Psychoterapia w krakowie opiera się na grupowym lub też indywidualnym kontakcie interpersonalnym.

Pomoc w obrębie psychoterapii może być niesiona zarówno przez psychoterapeutę, lub też przez psychologów, pedagogów oraz innego rodzaju grupy wsparcia. O ile więc w pierwszym przypadku mamy do czynienia z rzeczywistą terapią, to w drugim przypadku, z z punktu widzenia fachowców mamy do czynienia z niesieniem pomocy psychospołecznej.

Proces psychoterapeutyczny jest zazwyczaj procesem długotrwałym, w relacji od problemu trwać może od paru miesięcy do – w skrajnym przypadku – nawet ponad dziesięciu lat. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu terapii psychologicznej warto uświadomić sobie, iż niezbędna jest z naszej strony determinacja, by ten proces ukończyć, a nie przerwać go po kilku spotkaniach, gdy tak naprawdę dopiero możemy rozpoznawać źródło naszych kłopotów. Zrozumienie tego, z czym się zmagamy, jest pierwszym krokiem ku uleczeniu swojej psychiki. Tak jak w innych sferach życia, warto najpierw poznać swojego wroga, żeby później przygotować się do walki z nim oraz zgromadzić w tym celu potrzebny arsenał.

Tak jak nie chcielibyśmy trafić pod nóż rzekomego chirurga na stole operacyjnym, nie powierzajmy swoich problemów w ręce przypadkowych, niewykwalifikowanych w tym celu osób. Skutki takich działań mogą być bowiem bardzo przykre i trudne do naprawienia.

Psychoterapia w krakowie charakteryzuje się różną efektywnością oraz oddziaływaniem w różnym stopniu, w relacji od cech osobniczych danego pacjenta oraz rodzaju zaburzeń, z jakimi się on zmaga. Można założyć, że efektywność psychoterapii w dużej mierze tkwi w możliwości omówienia własnych problemów z innym człowiekiem, a tym samym uzyskania obiektywnej i niezależnej opinii na własny temat. Świadomość taka prowadzi wprost do zrozumienia istoty problemu, a w dalszej kolejności do podjęcia właściwych kroków do walki z nim.

gabinet psychiatrycznyDodatkowe materiały są dostępne na tej stronie: http://www.psychiatria.org.pl/

O zdrowiu psychicznym i fizycznym

psychoterapia Kraków uświadomiła mi coś, co w teorii wiedziałam od dawna: stres wywołuje globalną reakcję mojego ciała.

gabinet psychiatryczny Wskutek niego pocę się, czerwienię, moje serce bije szybciej, drżą mi nogi i dłonie. Gdy stres jest szczególnie mocny, odczuwam coś na zasadzie silnego uścisku w żołądku, mam zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia i słyszenia.

Nauczyłam się, iż jeśli chcę mieć w sobie siłę do działania, muszę zacząć ćwiczyć i ruszać się. Unikać powinnam również popadania w stan chaotycznej aktywności, z której mam trudność się później wycofać. Moje ciało jest wówczas skrajnie pobudzony, nie mogę spać, objadam się kompulsywnie. To wszystko powoduje, iż czuję się jeszcze bardziej przygnieciona psychicznie i obezwładniona przez stres. Najważniejsze jednak, że zdałam sobie z tego sprawę.

psychoterapia Zrozumiałam jak działa ten mechanizm, jestem więc w stanie skutecznie z nim walczyć.

Odpuszczamy sobie wyjście na basen, jogging lub również zajęcia fitness. W praktyce to, co robimy dla swojego ciała traktujemy wówczas jako rzecz niepotrzebną. W efekcie czujemy się coraz bardziej zmaltretowani przez gromadzące się w nas napięcie.

Choć mam świadomość tego, iż stres jest niezbędnym dla nas czynnikiem mobilizującym, to jednak, gdy występuje on w nadmiarze, prowadzi do wyczerpania i poważnych schorzeń wegetatywnych. Jest także źródłem uporczywych objawów. Badania dowodzą jednoznacznie, że przewlekły stres prowadzi do problemów z nadciśnieniem, wywołuje choroby onkologiczne czy także schorzenia alergiczne.

Bardzo często zdarza się, że towarzyszy temu zjawiska, które mój psychiatra z krakowa określił jako widzenie tunelowe (więcej szczegółów tutaj), które jest ponoć jednym z procesów adaptacyjnych obserwowanych u zwierząt znajdujących się w obliczu realnego zagrożenia. Jak mi wytłumaczył, tunelowe widzenie pełni wówczas funkcję minimalizowania do minimum sygnałów zakłócających, a tym samym umożliwia ucieczkę lub obronę przed napastnikiem.

W mojej sytuacji, jak oraz zapewne w przypadku licznych innych osób, zmagających się z podobnym problemem, nie ma konieczności walki lub ucieczki w sytuacjach, które nas stresują, stąd również można stwierdzić, że mechanizm ten stał się swoistym ograniczeniem dla normalnego funkcjonowania. Nierozładowany stres pozostaje w ciele w formie napięcia, które paraliżuje oraz upośledza nasze normalne funkcjonowanie.

Dodatkowe informacje dostępne na tej stronie WWW: http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105806,12054195,Zaburzenia_afektywne_dwubiegunowe___zycie_na_emocjonalnej.html

Pomoc dla ofiar przemocy psychicznej

Spotkałam się dzisiaj z koleżankami. Doszło do tego zupełnie niespodziewanie, rzec by można, że całkiem spontanicznie. Z założenia miało być to dla mnie miłe, radosne i odstresowujące spotkanie, w rzeczywistości kolejny raz zdałam sobie sprawę z tego jak niezwykle potrzebna jest mi psychoterapia w krakowie.

psychiatra Zamiast bowiem śmiać się oraz żartować, właściwie mimochodem oraz zupełnie podświadomie zeszłam w rozmowie na tematy problemów, z jakimi muszę się borykać w swoim związku.

Ponieważ nie mam takich dochodów, żeby móc pozwolić sobie na podjęcie kosztownej prywatnej psychoterapii, skierowały mnie do ośrodka interwencji kryzysowej, znajdującego się niedaleko od mojego miejsca zamieszkania. Ośrodek ten jest nastawiony na niesienie pomocy zwłaszcza ofiarom przemocy, zatem bez wątpienia mogłabym uzyskać tam profesjonalne wsparcie. Nie ukrywam jednak, iż znając siebie – zrobię co tylko w mojej mocy, żeby odwlec rozpoczęcie takiej terapii.

Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie potrafię trzeźwo myśleć, trzymam się kurczowo swojego męża, mając złudną nadzieję, że się zmieni, że zrozumie jak bardzo mnie rani. Rozum podpowiada, że będzie tylko gorzej, jednak nadzieja, jak to nadzieja – umiera ostatnia.

Opowiedziałam trochę na temat kłopotów w swoim związku z drugą połową i niełatwej relacji z partnerem. Dwie dziewczyny są zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej, szybko zatem podchwyciły temat. Praca z ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej jest dla nich codziennością, szybko postawiły więc trafną diagnozę dotyczącą mojego stanu i tego, co dzieje się z moją rodziną.

psychiatra Słuchałam uważnie tego, co mówiły, nie mniej jednak cały czas dystansowałam się od tego. Zresztą, to ponoć też typowe, iż wypieram swój problem. Próbuję go na wszystkie możliwe sposoby zagłuszyć, wmawiając sobie, że w rzeczywistości jest to tylko mój wymysł, a nie realny problem, z którym w końcu trzeba się zmierzyć.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem: http://www.depresja.org/

Wpływ cech psychotycznych na pracę komików

Kabareciarze i komicy doprowadzają nas do śmiechu, ponieważ charakteryzuje ich wysoki poziom cech psychotycznych – zauważa psychiatra Kraków.

Jak dowodzą badania, kreatywne elementy osobowości potrzebne do definiowania oraz wymyślania żartów są niezwykle podobne do tych, które charakteryzują metody oraz style poznawcze osób zmagających się z zaburzeniami takimi jak psychozy, a więc:

• chorujących na schizofrenię

• lub na dwubiegunową chorobę afektywną.

Jak podaje krakowski psychiatra, przeprowadzono badania na grupie pięciuset komików z Wlk. Brytanii, USA oraz Australii, podczas których poproszeni zostali oni o wypełnienie ankiet wykorzystywanych dotychczas do oceny cech psychotycznych u osób zdrowych.

psychoterapia w krakowie W takim kwestionariuszu znajdują się pytania między innymi oceniające skłonność do:

• introwertycznej anhedonii, czyli unikania intymności i cechy aspołeczne,

• dezorganizację poznawczą, czyli problemy ze skupieniem i efektywne rozpraszanie się,

• wiary w zjawiska paranormalne,

Skuteczność psychoterapii

Decydując się na podjęcie terapii psychologicznej, musimy mieć świadomość tego, że terapeuta nie jest lekarzem. Dlatego też błędnym nastawianiem do terapii jest oczekiwanie od psychoterapeuty wystawienia konkretnej diagnozy naszych problemów oraz wypisania właściwej recepty na życie w szczęściu. Psychoterapia w krakowie to proces, podczas którego sami powinniśmy dojść do pewnych konkretnych wniosków i nauczyć się samodzielnie eliminować swoje problemy i oswajać towarzyszące nam fobie.

Psychoterapia w krakowie nie daje i nie narzuca konkretnych rozwiązań. Psychoterapia w krakowie to nie zestaw magicznych rozwiązań oraz przepisów według których powinniśmy postępować w danej sytuacji. Tak naprawdę bowiem każdy przypadek jest inny i związana jest z innymi czynnikami, tak więc nie ma możliwości stworzenia zbioru cudownych rad, wbrew temu, co można czasami przeczytać w różnego rodzaju dostępnych na rynku wydawniczym poradnikach.

Wielu osobom decydującym się na rozpoczęcie terapii psychologicznej wydaje się, że w czasie tych spotkań z psychoterapeutą uzyskają one kilka konkretnych, gotowych rozwiązań, które skutecznie i sprawnie uporządkują jego życie i wprowadzą do niego ład i harmonię. Niestety, przekonanie takie jest nie dość, iż błędne, to jeszcze niezwykle szkodliwe.

To, co powie nam terapeuta w procesie psychoterapii, lub to, do czego wspólnie będziemy z nim dochodzić, ma na celu tylko wprowadzenie ładu do naszych myśli, obaw oraz uczuć. Ma nas zachęcić i wesprzeć do podejmowania wysiłku samodoskonalenia (dodatkowe informacje na tej stronie) i naszym światem wewnętrznym. Rolą terapeuty jest też swoista asekuracja pacjenta, tak aby jego odkrywanie siebie przebiegało w dobrym kierunku oraz oczekiwanej formie.