Terapia skutecznym lekarstwem na wszystkie schorzenia?

Psychoterapia jest metodą leczenia obejmującą całe spektrum technik oraz metod służących leczeniu różnych chorób o podłożu oraz charakterze mentalnym. Psychoterapia w krakowie opiera się na grupowym lub też indywidualnym kontakcie interpersonalnym.

Pomoc w obrębie psychoterapii może być niesiona zarówno przez psychoterapeutę, lub też przez psychologów, pedagogów oraz innego rodzaju grupy wsparcia. O ile więc w pierwszym przypadku mamy do czynienia z rzeczywistą terapią, to w drugim przypadku, z z punktu widzenia fachowców mamy do czynienia z niesieniem pomocy psychospołecznej.

Proces psychoterapeutyczny jest zazwyczaj procesem długotrwałym, w relacji od problemu trwać może od paru miesięcy do – w skrajnym przypadku – nawet ponad dziesięciu lat. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu terapii psychologicznej warto uświadomić sobie, iż niezbędna jest z naszej strony determinacja, by ten proces ukończyć, a nie przerwać go po kilku spotkaniach, gdy tak naprawdę dopiero możemy rozpoznawać źródło naszych kłopotów. Zrozumienie tego, z czym się zmagamy, jest pierwszym krokiem ku uleczeniu swojej psychiki. Tak jak w innych sferach życia, warto najpierw poznać swojego wroga, żeby później przygotować się do walki z nim oraz zgromadzić w tym celu potrzebny arsenał.

Tak jak nie chcielibyśmy trafić pod nóż rzekomego chirurga na stole operacyjnym, nie powierzajmy swoich problemów w ręce przypadkowych, niewykwalifikowanych w tym celu osób. Skutki takich działań mogą być bowiem bardzo przykre i trudne do naprawienia.

Psychoterapia w krakowie charakteryzuje się różną efektywnością oraz oddziaływaniem w różnym stopniu, w relacji od cech osobniczych danego pacjenta oraz rodzaju zaburzeń, z jakimi się on zmaga. Można założyć, że efektywność psychoterapii w dużej mierze tkwi w możliwości omówienia własnych problemów z innym człowiekiem, a tym samym uzyskania obiektywnej i niezależnej opinii na własny temat. Świadomość taka prowadzi wprost do zrozumienia istoty problemu, a w dalszej kolejności do podjęcia właściwych kroków do walki z nim.

gabinet psychiatrycznyDodatkowe materiały są dostępne na tej stronie: http://www.psychiatria.org.pl/

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Recent Posts

  • Recent Comments

  • Archives

  • Topics

  • Meta

  • Advertisements
%d bloggers like this: