Zaburzenia psychotyczne a komizm

Grupy kabaretowe i artyści komicy doprowadzają nas do śmiechu, ponieważ charakteryzuje ich wysoki poziom cech psychotycznych – zauważa psychiatra z Krakowa.

Jak pokazują badania, kreatywne elementy osobowości potrzebne do definiowania i wymyślania żartów są bardzo podobne do tych, które charakteryzują sposoby i style poznawcze osób cierpiących na zaburzenia takimi jak psychozy, a więc:

• cierpiących na schizofrenię

• bądź na dwubiegunową chorobę afektywną.

Jak podaje psychiatra Kraków, wykonano badania na grupie pięciuset komików z Wysp Brytyjskich, USA i Australii, podczas których poproszeni zostali oni o wypełnienie formularzy stosowanych do tej pory do oceny cech psychotycznych u osób zdrowych. W kwestionariuszu takim znajdują się pytania między innymi oceniające skłonność do:

• dezorganizację poznawczą, czyli problemy ze skupieniem oraz szybkie rozpraszanie się,

• nonkonformizmu impulsywnego, czyli tendencji do antyspołecznych, impulsywnych zachowań.

• wiary w zjawiska paranormalne,

anhedonii introwertycznej, czyli unikania intymności oraz cechy aspołeczne,

Po przeanalizowaniu wyników badań, okazało się, że wszystkich komików charakteryzowało większe nasilenie, przekraczające granicę normy, każdej z tych czterech cech.

Więcej informacji na temat kwestii poruszonych w tym artykule jest dostępnych na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Recent Posts

  • Recent Comments

  • Archives

  • Topics

  • Meta

  • Advertisements
%d bloggers like this: