Klimat sprzyjający złym zachowaniom

Zaskoczył mnie niedawno znajomy psychiatra z krakowa, opowiadając o wyczytanym w jednym z czasopism branżowych informacjach na temat wpływu klimatu na postępowanie ludzi na świecie. Badacz, który opublikował te informacje, przeprowadził wnikliwą analizę prac z różnorodnych dziedzin nauki:

• historii,

• psychologii,

• archeologii,

• ekonomii,

Na podstawie przeprowadzonych analiz, badacz ten odkrył, że w rozmaitych miejscach na naszej planecie oraz w różnych okresach historycznych, istnieje pewna prawidłowość dotycząca zmian klimatu oraz zachowań populacji.

Z analizy tej wynika, że jeśli przez okres trzech miesięcy przeciętne poziomy temperatur w danym stanie w Stanach Zjednoczonych i danym kraju na Starym Kontynencie podniosą się o trzy stopnie Celsjusza, a w kraju w Afryce o sześć dziesiątych stopnia Celsjusza, to dostrzec można w danych statystycznych znaczący wzrost przestępczości i skłonności do przemocy wśród mieszkańców tych obszarów.

Jak wytłumaczył mi zaprzyjaźniony psychiatra Kraków, przyczyny zależności naszego usposobienia od klimatu nie są zagadnieniami prostymi i łatwymi do udowodnienia. Pewnym jest jednak, że fizyczne nagrzanie mózgowia wywołuje silną agresję u ludzi oraz zwierząt. W tej sytuacji łatwiej nam zachowywać się pochopnie i emocjonalnie.

psychoterapia w krakowieDodatkowe materiały można znaleźć tutaj: http://www.psychiatria.org.pl/

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Recent Posts

  • Recent Comments

  • Archives

  • Topics

  • Meta

  • Advertisements
%d bloggers like this: